Konkurs im. prof. Marii Joanny Radomskiej. Głosowanie.

Konkurs im. prof. Marii Joanny Radomskiej. Start pierwszej edycji.

Zapowiedź konkursu im. prof. Marii Joanny Radomskiej