LIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Profesor Stanisław Karpiński wyróżniony Medalem imienia Prof. Władysława Szafera