Dr hab. Mikołaj Piniewski, prof. SGGW otrzymał finansowanie z NCN w ramach PRELUDIUM BIS 5