Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Januszowi Żmiji