Konferencja “PROM. Krótkie wyjazdy, wielkie możliwości”

„PRom”, IROs Forum i Stowarzyszenie Forum Dziekanatów – oficjalny start współpracy

PROM – wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej – nabór uzupełniający

PROM – wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej – nabór uzupełniający