Konferencja naukowa na temat przekształceń własnościowych w rolnictwie