Publikacja naukowców z SGGW w Journal for ImmunoTherapy of Cancer