Publikacja naukowczyń z SGGW w prestiżowym czasopiśmie