Dr Olga Witkowska-Piłaszewicz przewodniczącą Rady Młodych Naukowców