Rektor Michał Zasada członkiem Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich