Cel to kształcenie nowego pokolenia

Motywacja do dalszej pracy naukowej

Nie można spoczywać na laurach

Ścieżka badawcza jest moją pasją

Będę wspierać młodych ludzi

Jestem dumna, że mogę pracować w SGGW

Praca naukowa jest dla mnie