Rekrutacja na studia w SGGW

Start rekrutacji w SGGW

Rozwiń się w SGGW. Nowe kierunki studiów w roku akademickim 2022/2023

Dni Otwarte na Wydziale Technologii Żywności

Poznaj SGGW

Rekrutacja na studia II stopnia

Przyciągamy najlepszych. Rekrutacja 2021/2022

Do 14.07.2021 r. – ogłoszenie wyników kwalifikacji

7.06 – 9.07. 2021 r. – rejestracja na studia w SOK