Wystawa i sesja naukowa poświęcone pierwszemu rektorowi SGGW, prof. Józefowi Mikułowskiemu-Pomorskiemu

Rektor SGGW uczestniczył w posiedzeniu KRURiP

Nauczanie hybrydowe od 4 maja 2021 r.

SGGW dołączyła do Wspólnej Szkoły Doktorskiej Medycyny Translacyjnej

SGGW otrzyma ponad 2 mln zł na budowę Centrum Edukacji Ekologicznej OZE

Rektor Michał Zasada członkiem Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich