Relacja z wizyty Króla Danii Fryderyka X w SGGW

Wizyta duńskich przedsiębiorców w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Wilanów-Obory

Sympozjum “Rolnictwo przyjazne dla klimatu i biogaz – wspieranie transformacji ku neutralnej emisyjnie produkcji żywności”