Sieć debat oksfordzkich SGGW

Czy zaczniemy jeść owady zamiast mięsa?