NOWE SEMINARIUM ICA – REJESTRACJA

NOWE SEMINARIUM ICA – REJESTRACJA

Seminarium “Metodologia nauk empirycznych (prac badawczo-rozwojowych B+R)” oraz “Niepewność pomiaru i metody jej obliczania”

Akademickie seminarium: “Asia-African Seminar on How to Cooperate with African Countries in the New Normal Era”

Seminarium poświęcone Władysławowi Grabskiemu oraz prezentacja monety kolekcjonerskiej NBP