Sztuczna inteligencja (SI) w strategii, nauce i dydaktyce