Otwarcie Sali Historycznej i odsłonięcie pomnika upamiętniającego działalność AK w Skierniewicach