Granice niepewności – konferencja

Salon Socjologiczny w SGGW

Przełamując lody – obóz naukowy

Badania naukowców SGGW w prestiżowym czasopiśmie