O czym mówi socjologia środowiskowa?

Wielokulturowo o(d)czarowani. Socjologiczne (i nie tylko) dyskusje o zróżnicowaniu kulturowym.

Konferencja „Zmiana społeczna oczami młodych”

Granice niepewności – konferencja

Salon Socjologiczny w SGGW

Przełamując lody – obóz naukowy

Badania naukowców SGGW w prestiżowym czasopiśmie