Naukowcy z SGGW zdobyli finansowanie w konkursie SONATA 18