Polacy – Żydzi. Historia (nie)porozumienia. Stereotypy i uprzedzenia w stosunkach polsko – żydowskich