Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży w SGGW