Z formą do wakacji

Konferencja dedykowana Prof. dr. hab., dr. h.c. Stanisławowi Bergerowi w 100-lecie urodzin

Prof. dr hab. Stanisław Berger