Naukowcy z Instytutu Biologii SGGW w prestiżowym rankingu

Profesor Stanisław Karpiński powołany do Rady NCN

Profesor Stanisław Karpiński w Radzie ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji

Profesor Stanisław Karpiński wyróżniony Medalem imienia Prof. Władysława Szafera

Roślinny Facebook! Zespół profesora Stanisława Karpińskiego opisał i wyjaśnił nowy mechanizm komunikowania się roślin.