PROM – wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej – nabór uzupełniający