Szkoła Doktorska SGGW wśród zwycięzców programu STER