Studenci SGGW analizują wpływ drogi przecinającej Kampinoski Park Narodowy na kształtowanie przestrzeni, środowisko i walory krajobrazu