Dr Krzysztof Gajowniczek stypendystą Ministra Edukacji i Nauki

Stypendium dla naukowców w dziedzinie technologii – IITH

ROCZNY PROGRAM STYPENDIALNY W BAWARII

NCKU x Taiwan-Europe Connectivity Scholarships Program

PROM – wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej – nabór uzupełniający