Krokusowe XIV Sympozjum Naukowe “Probiotyki i Prebiotyki w żywności”

Sympozjum: Technologie SI w strategii, nauce i dydaktyce w SGGW