LSU, USA – Międzynarodowa Szkoła Letnia 2022

NCKU, Taiwan – Międzynarodowa Szkoła Letnia

PROM – wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej – nabór uzupełniający