Sekcja ds. osób z niepełnosprawnościami zaprasza na szkolenie

Szkolenie dla kadry akademickiej