Nauczyciele akademiccy wobec studentów z niepełnosprawnościami

Sekcja ds. osób z niepełnosprawnościami zaprasza na szkolenie

Szkolenie dla kadry akademickiej