Sekcja ds. osób z niepełnosprawnościami zaprasza na szkolenie