Sztuczna inteligencja (SI) w strategii, nauce i dydaktyce

Sympozjum: Technologie SI w strategii, nauce i dydaktyce w SGGW

NABÓR OTWARTY: 2nd ASEF Higher Education Innovation Laboratory