Kierunek SGGW. Dziękujemy za odwiedziny na Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym

Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy

SGGW na targach edukacyjnych

SGGW na Międzynarodowych Targach Edukacyjnych w Tajlandii