SGGW rozwija współpracę międzynarodową z Indonezją

Kongres wodny “Prognozowanie powodzi, zmiany klimatu, ochrona wód”