Rola zieleni w wyborze drogi dzieci z domu do szkoły. Wspólny projekt SGGW i UŁ