Stypendium dla początkujących naukowców z Ukrainy dla SGGW