Kanawalia szablasta zapobiega zakażeniu koronawirusem