Naukowcy z SGGW uczestniczą w wyjaśnieniu podstaw innowacyjnej metody ochrony roślin przed nicieniami