Dr Grzegorz Wierzbicki opracował geomorfologiczną mapę doliny Wisły w Warszawie