Sympozjum “Rolnictwo przyjazne dla klimatu i biogaz – wspieranie transformacji ku neutralnej emisyjnie produkcji żywności”