Rok Edukacji Ekonomicznej

Seminarium poświęcone Władysławowi Grabskiemu oraz prezentacja monety kolekcjonerskiej NBP