Zaczęło się od badań nanocząstek srebra

Rośliny są bardzo ważne i bardzo niedoceniane

Świat roślin mnie fascynuje

Cel to kształcenie nowego pokolenia

Motywacja do dalszej pracy naukowej

Nie można spoczywać na laurach

Ścieżka badawcza jest moją pasją

Będę wspierać młodych ludzi

Jestem dumna, że mogę pracować w SGGW

Praca naukowa jest dla mnie