Zaburzenia odżywiania okiem dietetyka – Wszechnica Żywieniowa SGGW

Jak poradzić sobie z przerostem bakterii w jelicie cienkim czyli SIBO? – Wszechnica Żywieniowa

Czym skorupka za młodu nasiąknie….czyli o pochodzeniu chorób przewlekłych w wieku dorosłym