Życie to ruch: wykład performatywny Urszuli Zajączkowskiej

Zaufanie i ryzyko w czasach zarazy – Salon Socjologiczny

Jak poradzić sobie z przerostem bakterii w jelicie cienkim czyli SIBO? – Wszechnica Żywieniowa

Czym skorupka za młodu nasiąknie….czyli o pochodzeniu chorób przewlekłych w wieku dorosłym