Konferencja “PROM. Krótkie wyjazdy, wielkie możliwości”

PROM – wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej – nabór uzupełniający