W SGGW opracowano nowy sposób zwiększający twardość drewna