Współpraca SGGW i WSSE

Rektor SGGW prof. dr hab. Michał Zasada w składzie Rady „Planu dla Pracy i Rozwoju”

KRASP o promocji szczepień przeciw COVID-19

Rektor SGGW uczestniczył w posiedzeniu KRURiP

SGGW otrzyma ponad 2 mln zł na budowę Centrum Edukacji Ekologicznej OZE

Rektor Michał Zasada członkiem Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich