Życzę Państwu spokoju i pokoju. Życzenia od Rektora SGGW