Publikacja naukowców z Instytutu Biologii SGGW w „Nature Genetics”